Neem contact op

Visie

Next Finance biedt resultaat door overname van de gehele portefeuille, of door te assisteren bij het ontvangen van betere opbrengsten. Lees hier hoe we onze visie realiseren.

Waarom wij investeren in vorderingen

Als investeerder in vorderingen met betalingsachterstanden verstrekken wij gelden aan de oorspronkelijke verstrekkers. Wij verkleinen het verlies, verhogen aandeelhouderswaarde en creëren nieuw kapitaal dat kan worden aangewend voor uw core business. Next Finance biedt drie voordelen ten opzichten van de eigen incasso-afdeling of een externe gemachtigde:

  1. Hogere efficiency van het incassoproces.
    Door de verkoop van moeilijk incasseerbare vorderingen kunt u zich focussen op het primaire incassoproces.
  2. Directe liquiditeit voor vorderingen met betalingsachterstand.
    Wij converteren onzekere kasstromen in zekere kasstromen en elimineren onverwacht hoge incasso kosten.
  3. Resultaat op non-performing loans.
    Verkoop van non-performing loans genereert direct liquiditeiten in plaats van onzekere liquiditeiten op de lange termijn.

De strategie met betrekking tot investeringen

We beschikken over substantiële financiële bronnen voor investeringen in nieuwe portefeuilles. We hanteren diverse investering strategieën en zijn altijd op zoek naar nieuwe wegen die aansluiten op de wensen van onze cliënten. Wij bieden onze cliënten tailor made oplossingen die passen binnen hun specifieke behoeften. Voor meer informatie zie producten.