Neem contact op

Oplossingen voor vorderingen

Next Finance biedt  oplossingen voor vorderingen met en zonder betalingsachterstanden. Next Finance koopt vorderingen die binnen uw bedrijfsproces niet langer behoren tot uw kernactiviteiten. De oplossingen variëren van directe koop, tot het ondersteunen bij portefeuillewaardering. Lees hier meer over de oplossingen die wij bieden.

Verkoop met directe betaling

Wij kopen de portefeuille en betalen bij overdracht. Dit kan betrekking hebben op een eenmalige transactie of op forward flow transacties. Bij forward flow gaan wij een overeenkomst met u aan voor een vastgestelde termijn en gedurende die termijn vindt periodiek een overdracht plaats van vorderingen die zijn ontstaan.  Directe verkoop biedt direct resultaat en verlicht de organisatie van haar eigen incasso inspanningen.

Gegarandeerde opbrengsten op uw portefeuille

Een alternatief op directe koop is de optie van gegarandeerde opbrengsten op uw portefeuille. Wij nemen de incasso-activiteiten over en garanderen u vooraf aantrekkelijke gegarandeerde resultaten gedurende een overeengekomen periode. Het alternatief van “gegarandeerde opbrengsten op uw portefeuille” geeft in beginsel een hoger eindrendement dan directe verkoop.

Slimme oplossingen voor de meest complexe dossiers

Debiteuren zonder verhaal, zonder bekende verblijfsplaats dan wel in het buitenland verblijven, juridisch complexe dossiers en dossiers met een hoog kostenrisico: Next Finance gaat de uitdaging aan in de meest complexe dossiers. Onze methode Recovery Sharing houdt in dat Next Finance het risico van de incassokosten voor haar rekening neemt terwijl u substantieel meedeelt in de incasso-opbrengsten. Recovery Sharing is geschikt wanneer uw organisatie de vorderingen niet wil verkopen maar wel wenst dat uw imago wordt beschermt.

Ondersteuning bij portefeuillewaardering

Naast het kopen van portefeuilles, ondersteunen wij onze cliënten ook bij een objectieve waardering van hun portefeuille. Wij kunnen u adviseren in het verkoopproces. Bovendien kunnen wij u voorzien van benchmark gegevens voor uw eigen incasso-activiteiten en u adviseren over de te volgen incassostrategie.